Projekt skierowany jest do osób:

1)  w wieku powyżej 18 roku życia i więcej;
2)  niepracujących;
3)  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
4) zamieszkujących w województwo podkarpackie;

w szczególności:

  • osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, 
  • kobiety;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy;
  • osoby bez udokumentowanego stażu pracy;
  • osoby zamieszkująca na obszarze wiejskim.

Z każdym kandydatem do projektu spełniającym kryteria formalne zostanie przeprowadzona rozmowa z doradcą zawodowym , który wyda opinię o możliwość udziału w projekcie w tym podjęcia szkolenia zawodowego i/lub pracy.