Zapraszamy do projektu osoby które ukończyły 18 rok życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego posiadające status osoby niepełnosprawnej  niepracującej.  

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od XI 2021 do XI 2022 w comiesięcznych rundach – 12 rund.